Welke auto verzekering is voor u nu echt het interessantst?

Iedereen die eigenaar of bestuurder is van een auto is wettelijk verplicht om een speciale auto verzekering af te sluiten. Een dergelijke verzekering kan in de praktijk allerhande verschillende soorten schade dekken. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat u met behulp van een auto verzekering de schade aan uw eigen auto kunt laten dekken, maar is het eveneens een mogelijkheid om te kiezen voor een verzekering die schade aan derden indekt. Voor welk type auto verzekering u op het einde van de rit zult kiezen is altijd gebaseerd op verschillende factoren. Is het voor u nog niet meteen duidelijk welk type auto verzekering voor u nu in de praktijk echt het interessantst is? Dan kan de informatie op deze pagina u daarbij helpen.

Wat is de voordeligste auto verzekering op de markt?

Voor veel mensen is het eigenlijk vooral belangrijk dat ze voldoen aan de geldende, wettelijke verplichting met betrekking tot het afsluiten van een auto verzekering. Zij willen dan ook vooral zo voordelig mogelijk hun voertuig laten verzekeren. Geldt dat ook voor u? In dat geval is het in de praktijk altijd interessant om te kijken in de richting van de WA-verzekering. Dit type van auto verzekering is specifiek in het leven geroepen om mensen op een voordelige manier te laten voldoen aan de wettelijke verplichting. Jammer genoeg is het wel zo dat deze auto verzekering uitsluitend schade indekt aan het voertuig van derden en dus niet aan deze van uzelf. Dit gezegd zijnde is het wel zo dat het afsluiten van deze auto verzekering in de praktijk zeer voordelig is. Dit maakt ze eigenlijk geschikt voor ieders budget.

Tip: Vergelijk de WA-verzekering voordat u er een afsluit!

Voor de WA-verzekering geldt dus dat iedereen ze wettelijk verplicht moet afsluiten voordat men met een auto de weg op gaat. Net dit wettelijk verplichte karakter zorgt er in de praktijk eveneens voor dat mensen vaak denken dat de verzekeringspremie is vastgesteld. Dat is echter helemaal niet juist, integendeel. Elke verzekeraar die de WA-verzekering aanbiedt heeft dan ook de mogelijkheid om binnen bepaalde grenzen zelf te bepalen welk bedrag ervoor moet worden betaald. Het vergelijken van de WA-verzekering is dus zeker de moeite waard.

Wat maakt de beperkte casco-verzekering potentieel interessant?

De beperkt casco auto verzekering is een verzekering die eigenlijk een beetje het beste van twee werelden probeert aan te bieden. Enerzijds is het namelijk zo dat u nog altijd kunt rekenen op een voordelige premie, maar toch worden er ook bepaalde vormen van schade aan de eigen auto eveneens ingedekt. Let wel, dit geldt niet voor de schade die u zelf veroorzaakt. Indien u wenst dat ook dergelijke kosten door de verzekeraar worden ingedekt zult u niets anders kunnen dan daarvoor te kijken in de richting van de all risk auto verzekering. Daarover verder op deze pagina echter meer. Bent u vooral iemand die toch eerder geneigd is om de beperkt casco verzekering af te sluiten? Dan kunt u rekenen op de volgende dekkingen:

 1. Stormschade;
 2. Brand- en waterschade;
 3. Glasbreuk;
 4. Schade als gevolg van een inbraak;
 5. Schade ten gevolge van diefstal;
 6. Schade door aanrijding met een dier;

In het bijzonder bij dit laatste gaan de wenkbrauwen van heel wat mensen al snel fronzen. Toch is dit niet zomaar een extra dekking die aan de polis is toegevoegd. In bepaalde delen van Nederland is het namelijk zo dat aanrijding met een dier wel degelijk een reëel risico vormt. Krijgt u hier op een zeker ogenblik ook echt mee te maken? In dat geval bent u daar dus tegen ingedekt door middel van de beperkt casco-verzekering.

De all risk auto verzekering, de meest complete op de markt

Van alle auto verzekeringen op de markt is de all risk verzekering veruit de meest complete. Op het ogenblik dat u ervoor kiest om de all risk auto verzekering af te sluiten zult u dan ook kunnen vaststellen dat u kunt rekenen op alle mogelijke dekkingen waar u, uw auto van kunt voorzien. Het gaat hierbij dus concreet om:

 1. De wettelijk verplichte WA-dekking;
 2. Alle dekkingen die deel uitmaken van de beperkt casco-verzekering;
 3. De eigen schade aan het voertuig;

Bovenstaande zorgt ervoor dat de all risk auto verzekering uiteraard ongelofelijk interessant is. Let wel, het is altijd de moeite waard om voorafgaand aan het afsluiten van deze verzekering even grondig na te gaan of dit voor uw auto tot de mogelijkheden behoort en bovendien wel interessant is. Wanneer u slechts sporadisch de weg op gaat zult u bijvoorbeeld kunnen vaststellen dat het afsluiten van een volledige casco auto verzekering mogelijks niet meteen de meest interessante keuze is. In bepaalde gevallen is het overigens ook zo dat de verzekeraar weigert om een all risk verzekering toe te kennen. Dit bijvoorbeeld omdat de auto te oud is.

 Hoe de kosten van de all risk auto verzekering drukken?

Het feit dat de all risk auto verzekering eveneens dekking biedt bij eigen schade zorgt ervoor dat heel wat mensen geïnteresseerd zijn in het afsluiten van dit type van verzekering. Dit gezegd zijnde is het jammer genoeg wel zo dat hier vrij hoge kosten aan verbonden zijn. Het is gelukkig op verschillende manieren mogelijk om deze kosten enigszins te drukken. U kunt op dit vlak in ieder geval rekening houden met de volgende tips:

 1. Zorg ervoor dat u over een zo beperkt mogelijk schadeverleden beschikt;
 2. Tracht altijd een objectieve vergelijking uit te voeren tussen verschillende verzekeraars;
 3. U kunt ervoor kiezen om het eigen risico vrijwillig te verhogen;

Naast bovenstaande drie tips zijn er uiteraard ook een aantal zaken waar u niet zoveel aan kunt veranderen. De premie van de all risk auto verzekering wordt namelijk in de praktijk ook altijd grotendeels bepaald aan de hand van het type voertuig waar gebruik van wordt gemaakt. Hoe “zwaarder” de auto, des te groter de kans op aanzienlijke schade en des te hoger bijgevolg ook de kosten zullen komen te liggen. Hou er bovendien rekening mee dat ook voor enkele specifieke soorten auto’s een hogere verzekeringspremie geldt. Dit geldt niet in het bijzonder voor mensen die ervoor kiezen om een cabrio te kopen.

Meer informatie over uw auto verzekering vindt u hier.