Veilig in het verkeer

De Arbowet heeft de eis dat werkgevers moeten zorgen voor een veilige werkomgeving. Op een kantoor houdt dat in dat er een bedrijfshulpverlenings- en ontruimingsplan moet zijn. Het voorkomen van calamiteiten staat hierbij voorop. Om de veiligheid in openbare ruimte te kunnen waarborgen is meer specifieke aandacht nodig. Er wordt buiten gewerkt en er zijn veel meer onvoorziene omstandigheden. Dat geldt onder meer bij het werken met verkeer en het organiseren van een evenement. Vanuit overheidswege is in 1987 de CROW opgericht, een kennisinstituut die richtlijnen geeft voor verkeersveiligheid en de organisatie van evenementen.

CROW en werk op de weg

Zo wordt er door dit instituut opgesteld van wat voor materiaal de pionnen in het verkeer gemaakt dienen te zijn. De werkgever is degene die er zorg voor moet dragen dat er veilig gewerkt kan worden. In de praktijk komt dat neer op het goed afbakenen van het werkgebied. Bij het werken op de snelwegen zijn speciale hekken die de wegwerkers moeten beschermen. Omdat er met hoge snelheden wordt gereden is het gevaar vele malen hoger. Als de afzetting dan niet in orde is, wordt het levensgevaarlijk.

Er dient dan regelmatige controle te worden uitgevoerd en aangepast waar nodig. Soms is het dan ook verstandig om verkeersregelaars in te zetten. Het is lastig omdat er aan de ene kant gewerkt moet worden, terwijl aan de andere kant het verkeer zo min mogelijk gehinderd dient te worden.

Innovatie

Dit is een constante uitdaging en innovatie op de weg. Zo is er de Go-Barry ontwikkeld door Thijs Hagedoorn, een werknemer van Boskalis. Dit is een radiografische afzetting, waardoor werknemers uit de gevarenzone blijven. Er zitten bovendien sensoren op die de snelheid van het verkeer meten.

Dat is heel anders wanneer je een evenement moet organiseren, waarbij het meestal afdoende is om afzetpaaltjes neer te zetten. Het is zeker niet gemakkelijk, want er moet een crowd managementplan opgesteld worden in samenwerking met gemeente en politie. De beveiliging moet goed op orde zijn. Hier heb je te maken met publieksveiligheid, ordeverstoring en veiligheidsbeleving. De incidenten zijn er van andere aard en de innovatie vraagt om andere maatregelen.

Bij evenementen dienen er altijd goede sanitaire voorzieningen te zijn. Ook moet er rekening gehouden worden met aan alcohol gerelateerde incidenten. Om dit risico te verkleinen zijn effectieve maatregelen nodig zoals leeftijdscontrole en een aantrekkelijk aanbod van niet- alcoholische dranken. En natuurlijk zijn er vandaag de dag ook nog de Covid-19 maatregelen bijgekomen.